درباره مجنتو فارسیاین فروشگاه بخش فروش وب‌سایت مجنتو فارسی و زیرمجموعه شرکت فردای سپید آریانا بوده و به مدیریت سرکار خانم ربیعی می‌باشد.